Warunki pobytu

Warunki pobytu w Domu Mędrek:

  • Rezerwacja ważna jest tylko po wpłynięciu zaliczki na pobyt w określonym terminie.
  • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz 16.00, a kończy się o godz 10.00 dnia następnego.
  • Gości przyjmujemy na podstawie potwierdzonej rezerwacji (dotyczy to również dzieci, oraz ilości osób), dowodu dokonania całkowitej lub częściowej wpłaty oraz dowodu osobistego.
  • W dniu rozpoczęcia pobytu korzystający z usługi zobowiązany jest do uiszczenia reszty pełnej kwoty należnej za cały pobyt.
  • Opóźnienia albo wcześniejszy wyjazd nie uprawniają do uzyskania równowartości utraconych świadczeń.
  • Nasi goście zobowiązani zostają do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania pobytu. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
  • Wpłata zaliczki za pobyt oznacza również zgodę na przestrzeganie w/w warunków.


Napisz do nas